Installatie voorschriften

Algemeen
Alle stralers dienen te worden geïnstalleerd overeenkomstig de geldende voorschriften ter plekke.

Montage
De stralers mogen horizontaal of onder een hoek tot 45 graden , gezien in de lengteas worden gemonteerd.
De toestellen mogen niet aan de gasleiding worden opgehangen. Gebruik of maak degelijke beugels.
Toestellen welke worden opgehangen aan het plafond kunnen het beste met ketting worden opgehangen.
De stralers dienen te worden gemonteerd met inachtneming van voldoende ruimte tot wand en plafond.
Houd 40 tot 60cm afstand tot brandbare oppervlakten!
Eventueel kan brandwerend materiaal worden aangebracht om deze afstand te verkleinen.

Ventilatie
In afgesloten ruimtes dient gezorgd te worden voor voldoende ventilatie

Aansluiten stralers op gas
De gasleiding naar de stralers volgens plaatselijke voorschriften. De leiding bestaat tegenwoordig bijna altijd
uit koperen buis. Bij de straler wordt een muurplaat gemonteerd met daarin een gaskomfoorkraan. Het toestel
wordt vervolgens met een gaskomfoorslang aangesloten.
Propaanstralers op een gasfles worden meestal aangesloten met een drukregelaar op de gasfles en een slang
naar de straler. Middels t-stukjes kunnen meerdere stralers op 1 regelaar worden aangesloten.

Zie voor aanvullende informatie:
Veelgestelde vragen